Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åby 2 1358 21,6% 35,3% 22,9% 20,2% 6,3% 49,1% 50,9%   2,1%
Summa 1358 21,6% 35,3% 22,9% 20,2% 6,3% 49,1% 50,9% 2,1%

http://www.val.se