Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åby 1 874 24,9% 31,7% 21,5% 21,9% 8,0% 47,0% 53,0%   1,3%
Summa 874 24,9% 31,7% 21,5% 21,9% 8,0% 47,0% 53,0% 1,3%

http://www.val.se