Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Broslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Broslätt 1516 21,2% 28,5% 23,9% 26,5% 6,4% 49,1% 50,9%   2,7%
Summa 1516 21,2% 28,5% 23,9% 26,5% 6,4% 49,1% 50,9% 2,7%

http://www.val.se