Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerberg 1772 26,0% 38,2% 20,7% 15,1% 6,3% 48,4% 51,6%   2,3%
Summa 1772 26,0% 38,2% 20,7% 15,1% 6,3% 48,4% 51,6% 2,3%

http://www.val.se