Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fässberg 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fässberg 2 1307 18,6% 34,0% 21,4% 25,9% 5,1% 46,8% 53,2%   2,9%
Summa 1307 18,6% 34,0% 21,4% 25,9% 5,1% 46,8% 53,2% 2,9%

http://www.val.se