Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kärra-Rödbo, Södra Kärra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärra-Rödbo, Södra Kärra 1264 17,6% 32,5% 26,4% 23,4% 7,8% 49,8% 50,2%   1,3%
Summa 1264 17,6% 32,5% 26,4% 23,4% 7,8% 49,8% 50,2% 1,3%

http://www.val.se