Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Backa, Skälltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Skälltorp 1614 16,7% 27,9% 25,3% 30,1% 4,8% 48,5% 51,5%   2,4%
Summa 1614 16,7% 27,9% 25,3% 30,1% 4,8% 48,5% 51,5% 2,4%

http://www.val.se