Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Backa, Backadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Backadalen 1359 15,9% 23,8% 21,5% 38,8% 4,5% 44,7% 55,3%   1,3%
Summa 1359 15,9% 23,8% 21,5% 38,8% 4,5% 44,7% 55,3% 1,3%

http://www.val.se