Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tuve-Säve, Säve

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuve-Säve, Säve 1589 15,4% 40,1% 25,4% 19,1% 8,6% 52,3% 47,7%   0,9%
Summa 1589 15,4% 40,1% 25,4% 19,1% 8,6% 52,3% 47,7% 0,9%

http://www.val.se