Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lundby, Södra Lundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Södra Lundby 1066 34,5% 39,0% 14,9% 11,5% 6,2% 53,9% 46,1%   3,2%
Summa 1066 34,5% 39,0% 14,9% 11,5% 6,2% 53,9% 46,1% 3,2%

http://www.val.se