Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lundby, Norra Bräcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Norra Bräcke 1278 19,1% 39,8% 21,8% 19,2% 6,2% 50,9% 49,1%   2,5%
Summa 1278 19,1% 39,8% 21,8% 19,2% 6,2% 50,9% 49,1% 2,5%

http://www.val.se