Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lundby, Lundbyvassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundbyvassen 665 38,0% 39,5% 15,2% 7,2% 5,7% 54,7% 45,3%   2,9%
Summa 665 38,0% 39,5% 15,2% 7,2% 5,7% 54,7% 45,3% 2,9%

http://www.val.se