Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Biskopsgården, Treröset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Treröset 1420 44,1% 31,8% 16,2% 8,0% 8,9% 50,0% 50,0%   4,2%
Summa 1420 44,1% 31,8% 16,2% 8,0% 8,9% 50,0% 50,0% 4,2%

http://www.val.se