Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torslanda, Kvisljungeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torslanda, Kvisljungeby 1408 15,0% 52,3% 22,2% 10,4% 7,8% 51,1% 48,9%   0,9%
Summa 1408 15,0% 52,3% 22,2% 10,4% 7,8% 51,1% 48,9% 0,9%

http://www.val.se