Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra Skärgården, Brännö-Asperö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Skärgården, Brännö-Asperö 938 12,0% 30,1% 33,7% 24,2% 6,5% 49,0% 51,0%   1,5%
Summa 938 12,0% 30,1% 33,7% 24,2% 6,5% 49,0% 51,0% 1,5%

http://www.val.se