Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Askim, Skintebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim, Skintebo 1192 13,6% 44,1% 24,3% 18,0% 7,5% 45,0% 55,0%   1,5%
Summa 1192 13,6% 44,1% 24,3% 18,0% 7,5% 45,0% 55,0% 1,5%

http://www.val.se