Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Frölunda, Gånglåten m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frölunda, Gånglåten m fl 1722 28,0% 37,2% 19,3% 15,4% 7,9% 49,1% 50,9%   3,5%
Summa 1722 28,0% 37,2% 19,3% 15,4% 7,9% 49,1% 50,9% 3,5%

http://www.val.se