Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Frölunda, Frölunda torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frölunda, Frölunda torg 1123 20,5% 27,2% 22,1% 30,2% 5,3% 42,6% 57,4%   4,4%
Summa 1123 20,5% 27,2% 22,1% 30,2% 5,3% 42,6% 57,4% 4,4%

http://www.val.se