Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsborg, Södra Fiskebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsborg, Södra Fiskebäck 957 13,9% 30,1% 22,6% 33,4% 6,8% 48,3% 51,7%   1,8%
Summa 957 13,9% 30,1% 22,6% 33,4% 6,8% 48,3% 51,7% 1,8%

http://www.val.se