Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Högsbo, Södra Högsbohöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsbo, Södra Högsbohöjd 1444 23,8% 38,4% 15,2% 22,5% 5,1% 46,1% 53,9%   2,5%
Summa 1444 23,8% 38,4% 15,2% 22,5% 5,1% 46,1% 53,9% 2,5%

http://www.val.se