Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Djurgårdsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Djurgårdsgatan m fl 1507 26,7% 49,4% 20,2% 3,7% 5,2% 48,2% 51,8%   3,4%
Summa 1507 26,7% 49,4% 20,2% 3,7% 5,2% 48,2% 51,8% 3,4%

http://www.val.se