Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Marieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Marieberg 1861 24,7% 42,4% 21,8% 11,2% 6,1% 47,9% 52,1%   8,3%
Summa 1861 24,7% 42,4% 21,8% 11,2% 6,1% 47,9% 52,1% 8,3%

http://www.val.se