Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Gråberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Gråberget 1601 20,8% 33,6% 21,0% 24,6% 2,5% 48,8% 51,2%   2,2%
Summa 1601 20,8% 33,6% 21,0% 24,6% 2,5% 48,8% 51,2% 2,2%

http://www.val.se