Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Majorna, Silverkällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Silverkällan 1461 25,5% 48,5% 19,0% 7,0% 6,5% 46,3% 53,7%   2,9%
Summa 1461 25,5% 48,5% 19,0% 7,0% 6,5% 46,3% 53,7% 2,9%

http://www.val.se