Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Kommendantsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Kommendantsängen 1247 20,4% 44,1% 23,3% 12,1% 2,6% 49,6% 50,4%   4,7%
Summa 1247 20,4% 44,1% 23,3% 12,1% 2,6% 49,6% 50,4% 4,7%

http://www.val.se