Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Linné

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Linné 1489 20,9% 42,6% 21,8% 14,8% 3,4% 48,8% 51,2%   3,4%
Summa 1489 20,9% 42,6% 21,8% 14,8% 3,4% 48,8% 51,2% 3,4%

http://www.val.se