Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Långgatorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Långgatorna 1722 27,8% 41,6% 20,3% 10,2% 3,4% 50,9% 49,1%   9,3%
Summa 1722 27,8% 41,6% 20,3% 10,2% 3,4% 50,9% 49,1% 9,3%

http://www.val.se