Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Linnéplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Linnéplatsen 1036 21,5% 37,6% 24,7% 16,1% 4,5% 47,2% 52,8%   3,8%
Summa 1036 21,5% 37,6% 24,7% 16,1% 4,5% 47,2% 52,8% 3,8%

http://www.val.se