Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Haga 1757 18,2% 40,9% 27,9% 13,0% 6,0% 46,3% 53,7%   4,3%
Summa 1757 18,2% 40,9% 27,9% 13,0% 6,0% 46,3% 53,7% 4,3%

http://www.val.se