Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Änggården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Änggården 1166 19,8% 26,3% 28,9% 25,0% 8,8% 47,5% 52,5%   3,7%
Summa 1166 19,8% 26,3% 28,9% 25,0% 8,8% 47,5% 52,5% 3,7%

http://www.val.se