Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Oscar Fredrik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Oscar Fredrik 1287 25,3% 41,0% 24,2% 9,4% 5,4% 48,9% 51,1%   4,0%
Summa 1287 25,3% 41,0% 24,2% 9,4% 5,4% 48,9% 51,1% 4,0%

http://www.val.se