Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linnéstaden, Övre Masthugget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Övre Masthugget 1473 23,5% 43,8% 23,2% 9,6% 4,3% 46,9% 53,1%   2,6%
Summa 1473 23,5% 43,8% 23,2% 9,6% 4,3% 46,9% 53,1% 2,6%

http://www.val.se