Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Norra Heden-Gårda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Norra Heden-Gårda 1899 24,0% 30,6% 25,1% 20,3% 4,7% 48,9% 51,1%   3,8%
Summa 1899 24,0% 30,6% 25,1% 20,3% 4,7% 48,9% 51,1% 3,8%

http://www.val.se