Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Södra Heden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Heden 1471 19,9% 33,9% 25,5% 20,7% 5,0% 48,2% 51,8%   5,5%
Summa 1471 19,9% 33,9% 25,5% 20,7% 5,0% 48,2% 51,8% 5,5%

http://www.val.se