Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Friggagatan-Stampen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Friggagatan-Stampen 1469 25,9% 36,5% 19,7% 18,0% 4,1% 49,2% 50,8%   3,9%
Summa 1469 25,9% 36,5% 19,7% 18,0% 4,1% 49,2% 50,8% 3,9%

http://www.val.se