Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Odinsgatan-Stampen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1574 29,5% 28,7% 21,8% 20,0% 5,3% 49,6% 50,4%   3,8%
Summa 1574 29,5% 28,7% 21,8% 20,0% 5,3% 49,6% 50,4% 3,8%

http://www.val.se