Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Östra Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Östra Vasastaden 1482 24,8% 40,6% 21,9% 12,8% 5,9% 51,3% 48,7%   5,1%
Summa 1482 24,8% 40,6% 21,9% 12,8% 5,9% 51,3% 48,7% 5,1%

http://www.val.se