Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Södra Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Vasastaden 1677 23,8% 35,2% 23,0% 18,0% 5,4% 48,6% 51,4%   6,0%
Summa 1677 23,8% 35,2% 23,0% 18,0% 5,4% 48,6% 51,4% 6,0%

http://www.val.se