Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Doktor Forselius gata m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1203 28,2% 30,4% 17,7% 23,7% 7,6% 47,4% 52,6%   4,2%
Summa 1203 28,2% 30,4% 17,7% 23,7% 7,6% 47,4% 52,6% 4,2%

http://www.val.se