Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Södra Guldheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Guldheden 1276 27,9% 37,0% 14,9% 20,2% 4,5% 46,9% 53,1%   3,2%
Summa 1276 27,9% 37,0% 14,9% 20,2% 4,5% 46,9% 53,1% 3,2%

http://www.val.se