Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Landala Egnahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landala Egnahem 1280 34,3% 33,4% 16,4% 15,9% 5,5% 47,7% 52,3%   4,3%
Summa 1280 34,3% 33,4% 16,4% 15,9% 5,5% 47,7% 52,3% 4,3%

http://www.val.se