Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Guldheden vattentornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden vattentornet 1522 23,4% 35,7% 21,5% 19,4% 3,6% 46,3% 53,7%   3,4%
Summa 1522 23,4% 35,7% 21,5% 19,4% 3,6% 46,3% 53,7% 3,4%

http://www.val.se