Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Landalabergen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landalabergen m fl 1731 25,4% 32,2% 21,5% 20,9% 5,1% 43,4% 56,6%   3,5%
Summa 1731 25,4% 32,2% 21,5% 20,9% 5,1% 43,4% 56,6% 3,5%

http://www.val.se