Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Södra Johanneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Johanneberg 1445 37,3% 38,8% 12,8% 11,1% 4,2% 51,1% 48,9%   5,3%
Summa 1445 37,3% 38,8% 12,8% 11,1% 4,2% 51,1% 48,9% 5,3%

http://www.val.se