Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Eklanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Eklanda 1775 34,3% 35,0% 15,9% 14,7% 4,7% 50,3% 49,7%   15,8%
Summa 1775 34,3% 35,0% 15,9% 14,7% 4,7% 50,3% 49,7% 15,8%

http://www.val.se