Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Övre Johanneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Övre Johanneberg 1401 41,8% 32,0% 13,1% 13,1% 8,2% 50,2% 49,8%   4,4%
Summa 1401 41,8% 32,0% 13,1% 13,1% 8,2% 50,2% 49,8% 4,4%

http://www.val.se