Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Krokslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krokslätt 1752 27,5% 34,6% 19,7% 18,2% 5,3% 48,6% 51,4%   4,5%
Summa 1752 27,5% 34,6% 19,7% 18,2% 5,3% 48,6% 51,4% 4,5%

http://www.val.se