Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Olofshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Olofshöjd 887 80,7% 13,1% 3,8% 2,4% 22,2% 65,3% 34,7%   8,5%
Summa 887 80,7% 13,1% 3,8% 2,4% 22,2% 65,3% 34,7% 8,5%

http://www.val.se