Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Mossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Mossen 1341 64,4% 18,9% 8,4% 8,4% 10,9% 56,5% 43,5%   3,6%
Summa 1341 64,4% 18,9% 8,4% 8,4% 10,9% 56,5% 43,5% 3,6%

http://www.val.se