Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Burås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Burås 1449 26,8% 33,1% 19,0% 21,2% 6,2% 47,3% 52,7%   4,0%
Summa 1449 26,8% 33,1% 19,0% 21,2% 6,2% 47,3% 52,7% 4,0%

http://www.val.se